Kniha Baroko

Datum vydání
říjen 2013
Cena
2999,- Kč → Koupit
ISBN
978-80-7391-710-4
Zařazení
Umění
Vazba
tvrdá
Formát
288 × 398 mm
Rozsah
568 stran

Theatrum mundi.Svět jako umělecké dílo.

Ačkoli si s pojmem "baroko" každý vybaví nejspíš zámek ve Versailles a baziliku svatého Petra v Římě, toto uměleckohistorické období nabízí mnohem víc: velkoryse komponované knihovny, tajemné zahrady a parky, umělecký porcelán a iluzionistické malířství – to vše svědčí o jeho mnohovrstevnatosti a komplexitě. Tato kniha představuje cestu do světa minulosti, v němž lidé chápali svět jako velké divadlo, theatrum mundi.

Vedle fundovaných textů je kniha výjimečná zpracováním fotografií. Objekty nejsou zachyceny jen tradičním způsobem celku a detailu, ale tzv. zoomovým principem, který umožňuje pozorovateli přiblížit i ty detaily, které nejsou ani při osobním kontaktu s dílem viditelné.

Ukázka fotografií z knihy Baroko

Knihy o epochách dějin umění nejsou žádnou novinkou. Přítomná řada však přichází s novým, moderním přístupem, který poskytuje výjimečné potěšení pro oko. Po velkém úspěchu knihy Ars Sacra, opus magnum týmu vedeného editorem Rolfem Tomanem a fotografem Achimem Bednorzem, bylo zřejmé, že musíme pokračovat a stejným způsobem připravovat další publikace. Velkoformátové, aby měly šanci vyniknout skvělé fotografie detailů od Achima Bednorze, doprovázené texty, které emocionálně oslovují čtenáře.

Ukázka fotografií z knihy Baroko

Naším cílem je uvést čtenáře do jednotlivých epoch dějin umění, avšak ne na způsob učebnice nabité fakty určenými k naučení nazpaměť, nýbrž živě a přístupně je uvést do bezprostřední blízkosti uměleckých děl a jejich historie – nezřídka dokonce blíže, než je možné ve skutečnosti, přímo na místě.

Příliš ambiciózní? Možná, ale naše standardy jsou vysoké. Otevřete kteroukoli z knih této edice a uvidíte, co máme na mysli. Přípravě všech svazků edice věnujeme tolik péče, kolik je v dnešní době už vzácné. Protože jsme na výsledky své snahy náležitě hrdí, rádi bychom vás na následujících stránkách uvedli do některých aspektů práce na edici a vysvětlit, proč svazek, který máte právě před sebou, je tolik cenný.

„Použitím zoomu sledujeme účel, aby se čtenář postupně, krok za krokem, přibližoval uměleckému dílu – často dokonce blíže, než by se mu podařilo přímo na místě.“

Rolf Toman Rolf Toman vydal úspěšné knihy o dějinách umění už před 15 lety. Tato edice má však s původním konceptem jen málo společného.

Čím se přítomná edice liší od dříve vydaných knih o dějinách umění?
Nové svazky jsou založeny na zcela odlišném obsahovém principu. Dříve převládal encyklopedický a akademický přístup, kdy byla suma odborných znalostí rozdělena do „jednobitových“ porcí, dnes se však snažíme postihnout širší spojnice v mezinárodním kontextu. Architektura, malba, sochařství, grafika a umělecké řemeslo, dříve považované za samostatná, oddělená témata, jsou nyní představována ve svém vzájemném působení.
Jak tento přístup ovlivnil práci autorského týmu?
Pro nás je tentokrát důležité, aby každý svazek věnovaný jedné epoše psal také jeden autor. Jen tak můžeme zajistit, že vztahy, na které chceme poukázat, budou zřetelné od začátku do konce. Nejnovější výzkum, jeho metody a výsledky, musejí pak samozřejmě být sumarizovány koncizněji a přístupněji. Proto je autorská práce velmi náročná.
Jak se tato změněná obsahová struktura projevuje na výběru ilustrací?
Grafická úprava knih je založena na zkoumání jednotlivých objektů, které jsou zobrazeny vícekrát, ve více detailních vyobrazeních a mnohem podrobněji, jako pod lupou. To umožňuje čtenáři získat pohledy, které se mu na místě samotném často nenaskytnou – například u nástropních mozaik, jež se nacházejí ve velké výšce. Proto nemůžeme nabídnout všechna zásadní umělecká díla z dané epochy. Dali jsme přednost tomu, nejen představit díla, která historikové umění považují za význačná, ale také podrobněji vyobrazit objekty, jejichž zvláštní estetické kvality napovídají, že by mohly stát za opětovné objevení.

„Rozdíl je zřetelný především na detailních snímcích. V jiných knihách sotva najdete ostřejší nebo podrobnější záběry.“

Achom Bednorz Achom Bednorz si jako fotograf architektury získal renomé především svými snímky sakrálních interiérů. Jeho originálním interpretačním principem je nejvyšší možný stupeň přiblížení se skutečnosti, tedy zachycení předmětu ve vyváženém světle a rezignace na veškeré bažení po efektu.

Jak se v posledních letech změnila práce fotografa?
Fotografie pořizované pro knihy o umění před deseti nebo více lety byly mnohem reduktivnější. Kostel byl představen jedním celkovým pohledem, snímkem fasády, kúru a hlavní lodi, ale zřidkakdy nějakým detailem. My zobrazujeme mnohem více ze zařízení kostelů, nástěnné fresky, menší umělecké předměty, nabízíme pohledy do bočních kaplí nebo zachycujeme specifické výřezy nástropních maleb.
Jaký má pro vaši práci význam digitální technika?
Digitální technologie otevřely prostor pro nové možnosti. Dnes se můžeme pustit do vyvážení kontrastů, které v analogové fotografii možné nebylo. Například u vitráží nebo maleb na skle byla dříve viditelná pouze malba, ale už ne obvodová linie, která byla vždy černá. V současné době pořídím řadu snímků při různých světelných podmínkách a pak je spojím tak, že při určitém nasvícení vynikne jak okenní sklo, tak obrys. Toho lze dosáhnout v postprodukčním zpracovávání digitálních fotografií.

Ukázka fotografií z knihy Baroko

Významné gotické památky, jako je katedrála v Chartres na snímcích, dojdou uplatnění v sériích detailních záběrů. Pozorovatelův zrak je veden kostelem tak, aby si mohl vychutnat umělecká díla stále ve větším a větším detailu, od celkového pohledu po detailní záběry se silným zoomem. Bednorzův interpretativní princip vyváženého světla je obzvláště zřejmý na okenních vitrážích: viditelné jsou dokonce i obrysy okenních rámů.

Deformace způsobené spojováním snímků jsou opraveny a fotka je nyní perfektní.

Video s Achimem Bednorzem v Hoflössnitz

Při fotografování hlavního sálu v lesním zámečku Hoflössnitz nedaleko Drážďan musel Achim Bednorz použít několik triků. Série snímků v různém světle byly počítačově zkopírovány dohromady a položeny přes sebe, aby bylo dosaženo dokonalého výsledku.

Vydávání velkoformátových obrazových uměleckých publikací je vždy náročné. V případě této edice jsme zařadili některé obzvláště krásné detaily:

Obal knihy Baroko

Chci koupit tuto knihu!